پیگیری وضعیت درخواست

توجه: با عنايت به مصوبات هيات امنا دانشگاه مورخ 93/3/27 شهريه دوره هاي فلوشيپ به ميزان سالانه 191،000،000 ريال مي باشد كه در ابتداي دوره اخذ خواهد گرديد

براي پيگيري وضعيت درخواست خود كد رهگيري و كد ملي خود را وارد نماييد و در صورتيكه هنوز درخواست خود را ثبت نكرده ايد ثبت درخواست جديد انجام دهيد

کد رهگیری:  
کد ملی: